Srečanje prevoznikov

Milan Slokar, predsednik
Sekcija za cestni prevoz blaga pri GZS

Lanski dogodek, ki je bil v Ljubljani, je tudi med prevozniki, ki so člani GZS, požel veliko navdušenje.Številni naši člani so bili z njim zelo zadovoljni, od njih smo po dogodku dobili številne pozitivne odzive in izraze zadovoljstva ter s tem tudi pričakovanja za prihodnost. Zato smo v sodelovanju obeh organizacij takoj poiskali novo lokacijo in pristopili k organizaciji dogodka v letošnjem letu. K sodelovanju smo povabili vse lanske pokrovitelje in mnoge nove, saj si želimo,  da bi dogodek tudi z njihovimi predstavitvami dobil širši pomen ter postal hkrati tudi strokovni sejem za slovenske prevoznike. V GZS smo na dogodek povabili vse svoje člane, saj menimo, da moramo prevozniki tudi na osebnem nivoju nastopati skupaj, se spoznavati in družiti, tako kot uspešno sodelujeta tudi obe naši stanovski organizaciji. Ker bo letošnji dogodek potekal ravno po nastopu nove vlade, bomo prevozniki na srečanju z zanimanjem prisluhnili tudi novim predstavnikom oblasti. 

 

Peter Pišek, predsednik
Sekcija za promet pri OZS

Zelo sem vesel, da v sodelovanju z GZS že drugič pripravljamo naše tradicionalno druženje. Zastavili smo si visok cilj, da ta dogodek v prevozniškem in logističnem segmentu postane največji in osrednji dogodek pri nas. Želimo si, da se po sklopih in tematikah razširi tudi na večdnevni dogodek, ki bi združeval druženje prevozniških družin in podjetij, razstavo in sejem vozil, opreme in logističnih procesov, izobraževanja in promocijo poklicev v transportu in logistiki ter mednarodno srečanje prevozniških združenj z aktualnimi temami. Pričakujem, da se bodo pri oblikovanju, pripravah in izvedbi dogodka aktivno vključili vsi naši člani, naši kupci in predvsem naši dobavitelji. Slednji seveda v veliki meri sodelujejo že sedaj, za njihovo podporo pa jim v imenu prevoznikov izrekam veliko zahvalo. Iskrena hvala tudi vam, dragi kolegi, prevozniki in sodelavci za vaš trud, podporo in zaupanje pri organizaciji tako velikega dogodka, hkrati pa vas vljudno vabim, da se ga v čim veljem številu tudi udeležite. Na dogodek smo povabili tudi predstavnike državnih institucij, da se z njimi družimi in nam tudi prisluhnejo. Želim si, da bi nas pri naših prizadevanjih čim bolj razumeli in nam omogočili pogoje za učinkovit in hitrejši razvoj naše panoge.


Franc Seršen, 
predsednik organizacijskega odbora srečanja

Vsak član se mora zavedati, da on sam predstavlja zbornico. Zato je izrednega pomena, da se povezujemo in združujemo, kajti le združeni v skupni stanovski organizaciji smo lahko močan in kompetenten sogovornik pri oblikovanju prometne politike. Čeprav je transport pomembna gospodarska panoga, v družbi ne zaseda mesta, ki bi si ga zaslužila, še več, največkrat se v javnosti pojavljamo kot "nujno zlo". Prav zato je za nas prevoznike ta dogodek izrednega pomena. Nahajamo se tudi v obdobju, ko pretežni del prevoznih podjetij prehaja v roke druge generacije, zato je prav, da se med seboj spozna in čim bolje poveže tudi nova generacija. V sekciji za promet smo se potrudili, da članom zagotovimo prijetno in nepozabno druženje, hkrati pa jim na srečanju omogočimo tudi pestro sejemsko ponudbo čim večjega števila podjetij, ki so kakorkoli povezana s cestnim prevozništvom.