RAZSTAVNI PROSTOR 

Lokacija dogodka 

Vsi razstavni prostori se nahajajo v pokritih prostorih (izjema: prostor za tovorna vozila).
Zagotovili vam bomo razstavni prostor s pripadajočo opremo v obsegu, skladno z dogovorom. 

Stojnica: dimenzije, kot so navedene v dokumentu: Stojnica.pdf 

Razstavni prostor v šotoru: višina 3 m

Postavitev razstavnih prostorov ==> TLORIS & SEZNAM

POSTAVITEV 

Postavitev razstavnega prostora bo mogoča od petka, 28. 9. 2018 (od 8. ure dalje).
V soboto 29. 9. 2018 lahko pričnete z delom na vašem razstavnem prostoru od 8. ure dalje.  
Razstavni prostor bo potrebno pospraviti do nedelje, 30. 9. 2018 (do 19. ure) 

Dodatne informacije glede postavitve: 

 - Mark Dolenc (pozicija razstavnega prostora) GSM: 051 388 959 
- Milan Slokar (postavitev na lokaciji) GSM: 041 613 667 

ELEKTRIKA & INTERNETNA POVEZAVA 

Za razstavljavce bo urejena internetna povezava (zaščiteno wi-fi omrežje). Geslo za dostop do (Wi-Fi) omrežja boste prejeli na razstavnem prostoru.

Kontakti:  
- Matevž Slokar (internet) GSM: 041 980 000 
- Milan Slokar (električni priključek) GSM: 041 613 667 
- Mark Dolenc (električni priključek) GSM: 051 388 959 

EVIDENTIRANJE PRISOTNIH 

Vsi prisotni na kraju dogodka morajo biti predhodno prijavljeni preko spletne strani: tukaj
Na kraju dogodka boste razstavljalci prejeli evidentne zapestnice, vodja vašega razstavnega prostora prejme promocijski ovratni trak. 

V nadaljevanju Vabilo na dogodek, namenjeno vašim poslovnim partnerjem - Vabilo partnerjem.

Prosimo, da preko spletne strani, kjer ste se prijavili na dogodek vpišete tudi poimenski seznam vaših vabljenih gostov: tukaj.
Vaši gosti bodo vstopali na dogodek skozi glavni vhod za obiskovalce. 

PARKIRIŠČE 

V neposredni bližini dogajanja bodo zagotovljena parkirišča za osebna vozila. Prosimo vas, da sporočite koliko parkirišč potrebujete (vnesete v spletno prijavo).